Mechanizační služby Mechanizační služby Mechanizační služby Mechanizační služby
Mechanizační služby
Mulčování

Tato operace spočívá v drcení buď nedopasků nebo travního porostu, který nechce nebo nemůže majitel využít ke krmení dobytka. Porost zůstavá v podobě mulče na pozemku. Mulčování je nejjednodušší způsob udržení pozemku v jakž takž kulturním stavu. Mulčovač, který máme k dispozici podrtí i nálet dřevin do průměru 3 – 5 cm.