O společnosti O společnosti O společnosti O společnosti O společnosti
O společnosti

Firmu AGRO-BESKYD, spol. s r.o. založilo v únoru 1994 sedm fyzických osob. Firma pak koupila od ZD Přehrada základní stádo holštýnského skotu a do roku 1998 pokračovala v chovu tohoto dojného plemene. Z ekonomických důvodů jsme pak základní stádo prodali a postupně přecházeli na chov skotu s masnou užitkovostí v systému bez tržní produkce mléka. Do dnešní doby se nám podařilo rozšířit toto stádo na 250 ks, z toho 126 plemenic kříženců charolais a masný simentál , 2 plemenné býky charolais, 1 býk plemene masný simentál. Od roku 2007 jsme zapojeni do ekologického systému hospodaření. V současné době obhospodařujeme 268 ha trvalých travních porostů v 6 katastrálních územích:

Pozemky jsou z 90% pronajaty. Zemědělskou techniku se nám daří s podporou PGRLF průběžně obnovovat. Tím se zlepšuje produktivita práce a pracovní prostředí pro obsluhu.